STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt âm đạo Nagflor Forte Vaginal suppositories New.Fa.Dem, S.r.l., Italy New.Fa.Dem, S.r.l., Italy Viên đặt âm đạo Nagflor Forte Quy tắc 14 TTBYT Loại D