STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent tiêu hóa Theo phụ lục Theo phụ lục ELLA-CS, s.r.o. Được chỉ định để sử dụng trong điều trị dẫn lưu, chống tắc nghẽn, giảm hẹp đường tiêu hóa do tạo bởi các khối u  Quy tắc 8 , Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C