STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phantom xác định mật độ electron CBCT 1467 1467 Cone Beam CT Electron Density (Advanced Electron Density) Gammex Gammex Hiệu chỉnh hệ thống CT để phục vụ cho lập kế hoạch điều trị Quy tắc 09 TTBYT Loại C