STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Airway đè lưỡi Guedel Type Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd Duy trì đường thở và tránh bệnh nhân cắn trúng lưỡi Quy tắc số 5 mục 1 TTBYT Loại A