STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Foley catheter Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd Làm giảm sự khó chịu và căng quá mức do ứ đọng nước tiểu trong bàng quang Quy tắc 5 TTBYT Loại B