STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser diode theo danh mục High Technology Products, S.L.U., Tây Ban Nha High Technology Products, S.L.U., Tây Ban Nha Thiết bị laser diode Quy tắc 9 TTBYT Loại B