STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị làm lạnh có kiểm soát dùng trong y khoa theo danh mục High Technology Products, S.L.U., Tây Ban Nha High Technology Products, S.L.U., Tây Ban Nha Thiết bị làm lạnh có kiểm soát dùng trong y khoa Quy tắc 9 TTBYT Loại B