STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận Theo phụ lục Theo phụ lục BELLCO S.r.l Được dùng để thẩm tách máu mãn tính, loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu. QT 3 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C