STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân vô trùng loại vải (Sterile Wound Plasters) YM-F029 Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd, China Băng keo cá nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gạc đắp vết thương vô trùng (Sterile Wound Dressing) YM-F036 Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd, China Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd, China Gạc đắp vết thương Quy tắc 1, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A