STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm thuốc, chất liệu ETFE, cản quang Nipro Wing Cath IV cannula with injection port & wing ETFE radiopaque catheter 16GX2 PT. Nipro Indonesia Jaya, Indonesia Nipro Sales (Thailand) Company Limited, Thái Lan Kim luồn tĩnh mạch được sử dụng để truyền hoặc rút chất lỏng từ hệ thống mạch ngoại vi hoặc để kết nối với bộ truyền dịch từ vài giờ cho đến vài ngày (ít hơn 30 ngày) để duy trì ven. Quy tắc 7, Phần 2, Phụ lục 1, TT 39//2016/TT-BYT TTBYT Loại C