STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bột dính màng phổi dạng bột STERYLE TALCUM POWDER STERITACL NOVATECH SA NOVATECH SA Dùng để dính màng phổi Quy tắc 8 phần II; phụ lục I của thông tư 39/2019 TTBYT Loại C
2 Vật liệu cấy ghép Stent khí quản đặt trong cơ thể người Respiratory Stent - Novatech® GSS™ TD; Respiratory Stent - Novatech® GSS™ TF; Respiratory Stent - Novatech® GSS™ ST; Respiratory Stent - Novatech® GSS™ BD; Respiratory Stent - Novatech® GSS™ Y; Respiratory Stent - Novatech® GSS™ OKI NOVATECH SA NOVATECH SA Dùng để cấy ghép Stent khí quản đặt trong cơ thể người Quy tắc 8 phần II; phụ lục I của thông tư 39/2019 TTBYT Loại C