STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não Theo phụ lục Theo phụ lục MICROVENTION, INC Sử dụng để ngăn dòng chảy máu não vào túi phình mạch bằng cách đặt/bung stent vào trong lòng túi phình Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D