STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí quản Tracheal Tube Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S, Bicakcilar (Global) Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S Sử dụng để truyền khí vào khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Ống thông khí quản RAE Tracheal Tube Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S Bicakcilar (Global) Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S, Sử dụng để truyền khí vào khí quản Quy tắc 5 TTBYT Loại B