STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán điện cực tim 1009; 1036; 1008D; 1066; 1035; 1010. Tyrolmed GmbH Tyrolmed GmbH Gắn với cáp nối theo dõi, dẫn truyền tín hiệu điện tim từ bệnh nhân báo về máy đo điện tim/ màn hình theo dõi bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy đốt điện 1201H; 1280H; 1223H. Tyrolmed GmbH Tyrolmed GmbH Đảm bảo an toàn trong sử dụng phẫu thuật bằng máy đốt điện. Dòng điện sinh ra phải được phân tán an toàn bằng tấm điện cực trung tính Quy tắc 9 TTBYT Loại B