STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng giữ dạng ống tg® tubular bandage Theo phụ lục Theo phụ lục Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG Được sử dụng làm băng lót cho các trường hợp băng bó bột, cố định băng gạc ở những vị trí khó cố định của cơ thể (đầu, thân, ngón tay, chân tay) hoặc cung cấp lực ép nhẹ nhàng và giữ chắc chắn miếng lót. QT 4 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A