STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu composite đặc Escom100 #3111A1 #3111A2 #3111A3 #3111A35 #3111A4 #3112A02 #3111A03 #3111B1 #3111B2 #3111C2 #3111TW #3112A1 #3112A2 #3112A3 #3112A35 #3112A4 #3112A02 #3112A03 #3112B1 #3112B2 #3112C2 #3112TW #311500 #311400 #311300 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám răng Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu composite lỏng Esflow #3121A1 #3121A2 #3121A3 #3121A35 #3121B1 #3121B2 #3121BL #3121LA1 #3121LA2 #3121LA3 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám răng Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Xi măng gắn tạm EsTemp Eugenol/NE #111100 #111200 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc EsTemp là dòng sản phẩm xi măng gắn tạm gồm EsTemp có eugenol và không eugenol Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Xi măng gắn tạm EsTemp Implant #112100 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Là xi măng gắn tạm có chưa nhựa dùng cho mão, cầu, inlay, onlay Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Keo dán Esbond #313100 #313200 #313300 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Để dán tất cả các loại phục hồi trực tiếp vào ngà, men cũng như composite, sứ và amalgam Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Base It #115200 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám lót và trám nền quang trùng hợp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Seal It #1311100 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Trám các hố rãnh và vết nứt Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Soft Prep #441100 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Bôi trơn ống tủy Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Core It Dual #2111YL #2111BL #2111WH #212200 #2112YL #2112BL #211300 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Sử dụng cho việc tái tạo cùi Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Temp It #1141YL #1141BL #1142YL #1142BL Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám tạm quang trùng hợp cho phục hình tạm Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Vioseal #441130 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám bít ống tủy Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Viopex #441110 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám tạm ống tủy với Iodoform Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Viopaste #441120 Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Vật liệu trám tạm ống tủy với Barium Sulfate Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Kim tiêm NOP #61275H #6127LG #6127GL #6127XL #6130XS #6130SO #6130SH #6130LG #6131XS Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Kim tiêm gây tê Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Chân trụ Implant và bộ phụ kiện đi kèm AF + B-3508 AF + B-3510 AF + B-3512 AF + B-3514 AF + B-4008 AF + B-4010 AF + B-4012 AF + B-4014 AF + B-4307 AF + B-4308 AF + B-4310 AF + B-4312 AF + B-4314 AF + B-4307 AF + B-4308 AF + B-4310 AF + B-4312 AF + B-4314 AF + B-4807 AF + B-4808 AF + B-4810 AF + B-4812 AF + B-4814 AF + B-5307 AF + B-5308 AF + B-5310 AF + B-5312 AF + B-5314 AF + B-5807 AF + B-5808 AF + B-5810 AF + B-5812 AF + B-5814 AF + I-3508 AF + I-3510 AF + I-3512 AF + I-3514 AF + I-4008 AF + I-4010 AF + I-4012 AF + I-4014 AF + I-4307 AF + I-4308 AF + I-4310 AF + I-4312 AF + I-4314 AF + I-4807 AF + I-4808 AF + I-4810 AF + I-4812 AF + I-4814 AF + I-5307 AF + I-5308 AF + I-5310 AF + I-5312 AF + I-5314 AF + I-5807 AF + I-5808 AF + I-5810 AF + I-5812 AF + I-5814 RFF-4008 RFF-4010 RFF-4011 RFF-4013 RFF-4508 RFF-4510 RFF-4511 RFF-4513 RFF-5008 RFF-5010 RFF-5011 RFF-5013 AACS-2800 AACS-3420 AACS-3400 AACS-5600 AHAM-4510 AHAM-4520 AHAM-4530 AHAM-5510 AHAM-5530 AHA-4510 AHA-4515 AHA-4525 AHA-4535 AHA-4545 AHA-4555 AHA-5510 AHA-5515 AHA-5525 AHA-5535 AHA-5545 AHA-5555 AHA-6510 AHA-6515 AHA-6525 AHA-6535 AHA-6545 AHA-6555 AHA-7535 AHA-7545 AHA-7555 AHA-8535 AHA-8545 AHA-8555 AHA-9535 AHA-9545 AHA-9555 ASAM-4010-4 ASAM-4020-4 ASAM-4030-4 ASAM-4040-4 ASAM-4010-5 ASAM-4020-5 ASAM-4030-5 ASAM-4040-5 ASAM-4010-7 ASAM-4020-7 ASAM-4030-7 ASAM-4040-7 ASAM-4510-4 ASAM-4520-4 ASAM-4530-4 ASAM-4540-4 ASAM-4510-5 ASAM-4520-5 ASAM-4530-5 ASAM-4540-5 ASAM-4510-7 ASAM-4520-7 ASAM-4530-7 ASAM-4540-7 ASA-4510-5 ASA-4515-5 ASA-4525-5 ASA-4535-5 ASA-4545-5 ASA-4555-5 ASA-5510-5 ASA-5515-5 ASA-5525-5 ASA-5535-5 ASA-5545-5 ASA-5555-5 ASA-6510-5 ASA-6515-5 ASA-6525-5 ASA-6535-5 ASA-6545-5 ASA-6555-5 ASLAM-40-4 ASLAM-40-5 ASLAM-40-7 ASLAM-45-4 ASLAM-45-5 ASLAM-45-7 ASLA-45 ASLA-55 ASLA-65 ASPCSM-40 ASPCSM-45 ASPCB-45 ASPCS-55 ASPCS-65 ASPCBM-40 ASPCBM-45 ASPCB-45 ASPCB-55 ASPCB-65 ACHAM-4510-5 ACHAM-4520-5 ACHAM-4530-5 ACHAM-4540-5 ACHAM-4550-5 ACHAM-4560-5 ACHAM-4510-7 ACHAM-4520-7 ACHAM-4530-7 ACHAM-4540-7 ACHAM-5010-5 ACHAM-5020-5 ACHAM-5030-5 ACHAM-5040-5 ACHAM-5010-7 ACHAM-5020-7 ACHAM-5030-7 ACHAM-5040-7 ACHA-4510-5 ACHA-4515-5 ACHA-4525-5 ACHA-4535-5 ACHA-4545-5 ACHA-4555-5 ACHA-4510-7 ACHA-4515-7 ACHA-4525-7 ACHA-4535-7 ACHA-4545-7 ACHA-4555-7 ACHA-5510-5 ACHA-5515-5 ACHA-5525-5 ACHA-5535-5 ACHA-5545-5 ACHA-5555-5 ACHA-5510-7 ACHA-5515-7 ACHA-5525-7 ACHA-5535-7 ACHA-5545-7 ACHA-5555-7 ACHA-6510-5 ACHA-6515-5 ACHA-6525-5 ACHA-6535-5 ACHA-6545-5 ACHA-6555-5 ACHA-6510-7 ACHA-6515-7 ACHA-6525-7 ACHA-6535-7 ACHA-6545-7 ACHA-6555-7 ACNAM-4510-5 ACNAM-4520-5 ACNAM-4530-5 ACNAM-4540-5 ACNAM-5010-5 ACNAM-5020-5 ACNAM-5030-5 ACNAM-5040-5 ACNA-4510-5 ACNA-4515-5 ACNA-4525-5 ACNA-4535-5 ACNA-4545-5 ACNA-4555-5 ACNA-4510-7 ACNA-4515-7 ACNA-4525-7 ACNA-4535-7 ACNA-4545-7 ACNA-4555-7 ACNA-5510-5 ACNA-5515-5 ACNA-5525-5 ACNA-5535-5 ACNA-5545-5 ACNA-5555-5 ACNA-5510-7 ACNA-5515-7 ACNA-5525-7 ACNA-5535-7 ACNA-5545-7 ACNA-5555-7 ACNA-6510-5 ACNA-6515-5 ACNA-6525-5 ACNA-6535-5 ACNA-6545-5 ACNA-6555-5 ACNA-6510-7 ACNA-6515-7 ACNA-6525-7 ACNA-6535-7 ACNA-6545-7 ACNA-6555-7 ACLAM ACLA ACAM-40215 ACAM-40415 ACAM-40615 ACAM-40225 ACAM-40425 ACAM-40625 ACA-45215 ACA-45415 ACA-45225 ACA-45425 ACA-55215 ACA-55415 ACA-55225 ACA-55425 ACAM-40215N ACAM-40415N ACAM-40615N ACAM-40225N ACAM-40425N ACAM-40625N ACA-45215N ACA-45415N ACA-45225N ACA-45425N ACA-55215N ACA-55415N ACA-55225N ACA-55425N AMHA-4513 AMHA-5513 AMHA-6513 AMHA-7504 AMHA-7505 AMHA-7507 AMHA-8504 AMHA-8505 AMHA-8507 AMHA-9504 AMHA-9505 AMHA-9507 AMNA-4513 AMNA-5513 AMNA-6513 AMNA-7504 AMNA-7505 AMNA-7507 AMNA-8504 AMNA-8505 AMNA-8507 AMNA-9504 AMNA-9505 AMNA-9507 ACIPHM-40S ACIPHM-40L ACIPH-45S ACIPH-45L ACIPH-55S ACIPH-55L ACIPH-65S ACIPH-65L ACIPH-75S ACIPH-75L ACIPH-85S ACIPH-85L ACIPNM-40S ACIPNM-40L ACIPN-45S ACIPN-45L ACIPN-55S ACIPN-55L ACIPN-65S ACIPN-65L ACIPN-75S ACIPN-75L ACIPN-85S ACIPN-85L ACITHM-40S ACITHM-40L ACITH-45S ACITH-45L ACITH-55S ACITH-55L ACITH-65S ACITH-65L ACITH-75S ACITH-75L ACITH-85S ACITH-85L ACITNM-40S ACITNM-45S ACITN-45S ACITN-45L ACITN-55S ACITN-55L ACITN-65S ACITN-65L ACITN-75S ACITN-75L ACITN-85S ACITN-85L ACCHAM ACCHA ACCNAM ACCNA ATTAHM-4010 ATTAH-4510 ATTANM-4010 ATTAN-4510 APTNA-4530 APTNA-5530 APTNA-6530 ASPAM-4010 ASPAM-4020 ASPAM-4030 ASPAM-4040 ASPA-4510 ASPA-4515 ASPA-4525 ASPA-4535 ASPA-4545 ASPA-4555 ASPA-5510 ASPA-5515 ASPA-5525 ASPA-5535 ASPA-5545 ASPA-5555 AASAH-4515 AASAH-4530 AASAH-5515 AASAH-5530 AASA-4515 AASA-4530 AASA-5515 AASA-5530 ASICCHM-40 ASICCH-45 ASICCH-55 ASICCNM-40 ASICCN-45 ASICCN-55 ASITCHM-40 ASITCH-45 ASITCH-55 ASITCNM-40 ASITCN-45 ASITCN-55 ASCIPHM-40 ASCIPH-45 ASCIPH-55 ASCIPNM-40 ASCIPN-45 ASCIPN-55 ASITHM-40 ASITH-45 ASITH-55 ASITNM-40 ASITN-45 ASITN-55 ASICCM-40 ASICC-45 ASICC-55 ASICCM-408 ASICC-458 ASICC-558 ASIAM-40 ASIA-45 ASIA-55 ASIPPM-40 ASIPP-45 ASIPP-55 AFAM-3510 AFAM-3520 AFAM-3530 AFAM-4510 AFAM-4520 AFAM-4530 AFAM-5510 AFAM-5520 AFAM-5530 AFA-3510 AFA-3520 AFA-3530 AFA-4510 AFA-4520 AFA-4530 AFA-5510 AFA-5520 AFA-5530 ASICCNF-35 ASICCNF-45 ASICCNF-55 ASITCNF-35 ASITCNF-45ASITCNF-55 ASCIPN-55 ASICCF-35 ASICCF-45 ASICCF-55 ASCIPNF-35 ASCIPNF-45 ASCIPNF-55 ASIAF-35 ASIAF-45 ASIAF-55 AOAM-2805 AOAM-4020 AOAM-4040 AOA-3405 AOA-4520 AOA-4540 OR ORING OLA ASCAMHM-10 ASCAMHM-14 ASCAMH-10 ASCAMH-14 ASCAMNM-10 ASCAMNM-14 ASCAMN-10 ASCAMN-14 ASCADHM-10 ASCADHM-14 ASCADH-10 ASCADH-14 ASCADNM-10 ASCADNM-14 ASCADN-10 ASCADN-14 ASLKHM-4006 ASLKHM-4010 ASLKHM-4020 ASLKH-4006 ASLKH-4010 ASLKH-4020 ASLKNM-4006 ASLKNM-4010 ASLKNM-4020 ASLKN-4006 ASLKN-4010 ASLKN-4020 ASSBM ASSB Spident, Hàn Quốc Spident, Hàn Quốc Dùng cho cấy ghép nha khoa Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C