STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng dịch thải 5L-Prismaflex SP-414 (115959) Gambro Dasco S.p.A Gambro Dasco S.p.A Đựng dịch thải trong lọc máu liên tục Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy lọc máu liên tục Prismaflex PRISMAFLEX (114870) Gambro Lundia AB Gambro Lundia AB - Liệu pháp thay thế thận liên tục cho những trường hợp bệnh nhân bị suy thận cấp tính và/hoặc quá tải dịch - Liệu pháp thay thế huyết tương cho những trường hợp bệnh nhân bị những bênh lý có chỉ định phải loại bỏ các thành phần huyết tương - Lọc máu hấp thụ dành cho những trường hợp bệnh nhân trong tình trạng có chỉ định phải loại bỏ ngay lập tức các chất bằng cơ chế hấp phụ - Lọc máu dành cho những trường hợp bệnh nhân trong tình trạng có chỉ định phải loại bỏ ra bên ngoài cơ thể carbon dioxide Quy tắc 11, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy thận nhân tạo AK 98 AK98 (115248) Gambro Lundia AB Gambro Lundia AB Máy thận nhân tạo AK98 được sử dụng để tiến hành điều trị thẩm tách máu cho những bệnh nhân bị suy thận hay quá tải dịch theo y lệnh của bác sĩ. Tham vấn bệnh nhân và dạy các kỹ thuật về điều trị dưới sự giám sát của bác sĩ. Quy tắc 11, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Quả lọc Polyflux 14 L Polyflux 14 L (109651) Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Bộ thẩm tách mao mạch/ quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn Quy tắc 3, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Quả lọc Polyflux140 H dùng cho máy thận nhân tạo Polyflux 140 H (112465) Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Bộ thẩm tách mao mạch/ quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn Quy tắc 3, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Quả lọc Polyflux 170 H dùng cho máy thận nhân tạo Polyflux 170H (112466) Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Bộ thẩm tách mao mạch/ quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn Quy tắc 3, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Quả lọc Polyflux 210 H dùng cho máy thận nhân tạo Polyflux 210H (112467) Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Bộ thẩm tách mao mạch/ quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn Quy tắc 3, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Quả lọc Adsorba 300 C dùng cho máy lọc máu liên tục Adsorba 300 C (101223) Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc máu hấp phụ Quy tắc 3, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Quả lọc Adsorba 150 C dùng cho máy lọc máu liên tục Adsorba 150 C (101097) Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc máu hấp phụ Quy tắc 3, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Dây nối Calcium Line CA250 dùng cho máy lọc máu liên tục Calcium Line for Prismaflex – CA 250 (113763) MedizintechnikPromedt GmbH MedizintechnikPromedt GmbH Dây truyền Canxi cho hệ thống Prismaflex – CA250 là một dụng cụ y khoa được sử dụng cùng với phần mềm có phiên bản từ 5.0 trở lên dành cho Thiết bị kiểm soát Prismaflex để thực hiện phương pháp kháng đông bằng “Citrate – canxi thông qua bơm tiêm Prismaflex”. Quy tắc 2, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B