STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng dịch xả 3L PD 3L Empty Bag System II Baxter Limited Baxter Healthcare SA Đựng dịch xả trong xét nghiệm PET. sử dụng để lấy mẫu xét nghiệm dịch lọc màng bụng Điểm d khoản 2 điều 4 của Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A