STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dẫn lưu mật, tụy Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. Dùng kết hợp với ống nội soi Olympus trong dẫn lưu mật, tụy ngược dòng nội soi Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ169/2018/NĐ-CP; Quy tắc 08 của phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C