STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản vắc xin Theo phụ lục Theo phụ lục A/S Vestfrost Đan Mạch Sử dụng để bảo quản vắc xin Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
2 Tủ lạnh và tủ đông tích hợp bảo quản vắc xin VLS 064A RF AC A/S VESTFROST A/S VESTFROST Sử dụng để bảo quản các sản phẩm vắc xin Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
3 Tủ âm sâu bảo quản mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục A/S VESTFROST Sử dụng để bảo quản và lưu mẫu Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
4 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm Theo phụ lục Theo phụ lục A/S VESTFROST Sử dụng để bảo quản các sản phẩm dược Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A