STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tiệt trùng:Đèn tử ngoại tiệt trùng(Đèn cực tím tiệt trùng ) FY-30 DC JIANGYIN FEIYANG INSTRUMENT CO., LTD JIANGYIN FEIYANG INSTRUMENT CO., LTD Dùng để tiệt khuẩn không khí Quy tắc 15 Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C