STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hơi L501-M; L503-M ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. ArjoHuntleigh AB Ngăn ngừa bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu Quy tắc 04 TTBYT Loại A