STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư y tế can thiệp mạch LAXA; NSE ALPHA; Lacrosse2 Goodman Co., Ltd. Goodman Co., Ltd. Can thiệp mạch Phần II. Mục B- Quy tắc 7 TTBYT Loại D