STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính bằng plastic 1.60/42 PLASTIC FINISHED ASPHERIC SINGLE VISION HMC + SHC COATED SPHERES, 1.67/32 PLASTIC FINISHED ASPHERIC SINGLE VISION HMC + SHC COATED SPHERES, 1.74/33 PLASTIC FINISHED DOUBLE ASPHERIC SINGLE VISION HMC + SHC COATED SPHERES, 1.60/42 PLASTIC FINISHED ASPHERIC PROGRESSIVE HARD MULTI COATED , 1.67/32 PLASTIC FINISHED ASPHERIC PROGRESSIVE HARD MULTI COATED, 1.74/33 PLASTIC FINISHED DOUBLE ASPHERIC PROGRESSIVE HARD MULTI COATED ASAHI LITE OPTICAL CO., LTD ASAHI LITE OPTICAL CO., LTD Dùng làm kính đeo mắt 4 TTBYT Loại A