STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế Thiết bị đơn lẻ Weihai Hengrui Medical Packaging Co., Ltd. Weihai Hengrui Medical Packaging Co., Ltd. Dùng cho hấp tẩy tiệt trùng các y cụ và vật tư tiêu hao trong bệnh viện, phòng khám, đảm bảo vô khuẩn các dụng cụ khám chữa, dụng cụ phẫu thuật Qui tắc 4 TTBYT Loại A