STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Medical SAS Túi hậu môn nhân tạo Flexima một mảnh, loại xả dùng để chứa chất thải từ lỗ mở đại tràng ra da. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A