STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Sử dụng để bơm thuốc cản quang vào mạch máu, để truyền thuốc trong điều trị nội mạch, truyền các vật liệu thuyên tắc cho cầm máu. Không sử dụng sản phẩm này trong mạch vành và mạch não. Quy tắc 6.6, mục B, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D