STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent đường mật Zimmon Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Ireland Limited Được sử dụng để thông ống mật bị tắc nghẽn QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C