STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật thẩm mỹ Theo phụ lục Theo phụ lục Foshan Huaduan Cosmetic Technology Company Limited Sử dụng để nâng đỡ bệnh nhân trong phẫu thuật Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A