STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuLite Reverse Transcription Kit A RT-RNA01.1B Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Khoa Thương Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Khoa Thương Được dùng để phiên mã ngược RNA tổng số thành cDNA (complement DNA). cDNA tạo thành được dùng làm mạch khuôn mẫu trong phản ứng PCR/ real-time PCR. Ứng dụng trong chẩn đoán virus như HCV,… Quy tắc 3 phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C