STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại IT-122 BRAV-Trung Quốc BRAV-Trung Quốc Đo nhiệt độ cơ thể ở trán Mục 2c, Quy tắc 10, phần IIC, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B