STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dạ dày Fr6, Fr8, Fr10, Fr12, Fr14, Fr16, Fr18, Fr20, Fr22. Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd., China Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd., China - Được sử dụng để đưa thức ăn và dinh dưỡng vào cơ thể trong quá trình điều trị bệnh dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Quy tắc 5, mục 2 TTBYT Loại B
2 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ Fr6,Fr8,Fr10,Fr12,Fr14,Fr16,Fr18,Fr20, Fr22, Fr24, Fr26, Fr28, Fr30, Fr32,Fr34, Fr36 Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd., China Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd., China - Ống thông tiểu được thông qua niệu đạo vào bàng quang để dẫn thoát nước tiểu. Quy tắc 5, mục 2 TTBYT Loại B