STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đặt ngực GFX Mammary Implant; CoGel; Impleo Mammary Implant; RGI; IMPLEO; BIOSIL NAGOR Dùng trong phẫu thuật cấy ghép ngực Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D