STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Q-NRG C09092-01-99 COSMED/Ý COSMED/Ý Phân tích, nghiên cứu quá trình trao đổi chất, mức độ tiêu hao năng lượng của cơ thể 10 mục 2 TTBYT Loại B
2 Q-NRG+ C09092-02-99 COSMED/Ý COSMED/Ý Phân tích, nghiên cứu quá trình trao đổi chất, mức độ tiêu hao năng lượng của cơ thể 10 mục 2 TTBYT Loại B