STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông hút huyết khối Thrombuster II/ T2R6SA4W, T2R7SA4W. KANEKA Medix Corporation Kanagawa Plant Kaneka Corporation - Hút huyết khối trong khi can thiệp mạch vành (PCI) Quy tắc 6, mục 6 TTBYT Loại D
2 Vi ống thông siêu nhỏ MiZuki/ MZ14-135BM, MZ14-150BM, MZ14-135TM, MZ14-150TM. KANEKA Medix Corporation Kanagawa Plant Kaneka Corporation - Sản phẩm được sử dụng để chẩn đoán/ điều trị nội mạch để tiêm thuốc cản quang hoặc thuốc vào một tổn thương đích trong mạch máu. - Không được sử dụng sản phẩm trên động mạch cảnh và mạch máu não. Quy tắc 6, mục 6 TTBYT Loại D