STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ kim truyền cánh bướm vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable scalp vein sets Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng trong việc truyền, bảo quản dịch truyền vào tĩnh mạch cơ thể bệnh nhân Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ dây truyền vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable transfusion sets Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng trong việc truyền máu vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ kim truyền dịch vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable infusion sets Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng trong truyền, bảo quản dịch Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bơm truyền mini vô trùng sử dụng 1 lần, loại thường Sterile disposable micro infusion pump for general purpose Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để bơm truyền, bảo quản dịch cho bệnh nhân có thể di động Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống nội khí quản tiệt trùng dùng 1 lần Sterile disposable endotracheal tubus Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân trong gây mê hoặc phẫu thuật Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Túi máu vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable blood bags Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để bảo quản máu Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Ống thông tĩnh mạch trung tâm vô trùng sử dụng 1 lần và bộ dụng cụ đi kèm Sterile disposable central venous catheter and kits Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để can thiệp điều trị cho bệnh nhân qua tĩnh mạch Quy tắc 7 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
8 Kim tiêm cột sống vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable spinal needles Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để tiêm truyền hoặc lấy dịch ở cột sống của bệnh nhân Quy tắc 6 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
9 Kim gây tê màng cứng vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable epidural needles Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để tiêm truyền dịch qua màng cứng trong phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân Quy tắc 6 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
10 Ống tiêm tĩnh mạch vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable I.V cannula Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để tiêm truyền dịch dưới da cho bệnh nhân Quy tắc 6 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Đầu kim tiêm Insulin vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable insulin pen needles Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để tiêm Insulin điều trị cho bệnh nhân tiểu đường Quy tắc 6 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Mặt nạ thanh quản vô trùng sử dụng 1 lần Sterile disposable laryngeal masks Vogt Medical Vertrieb GmbH Vogt Medical Vertrieb GmbH Sử dụng để hỗ trợ đường hô hấp điều trị cho các bệnh nhân khó thở Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B