STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent động mạch ngoại vi (chi, chậu, dưới đòn) tự giãn nở DYLANO (DYLANO Peripheral Seft Expandable Stent System) DYL-04020085 DYL-05020085 DYL-06020085 DYL-07020085 DYL-08020085 DYL-09020085 DYL-10020085 DYL-12020085 DYL-04030085 DYL-05030085 DYL-06030085 DYL-07030085 DYL-08030085 DYL-09030085 DYL-10030085 DYL-12030085 DYL-04040085 DYL-05040085 DYL-06040085 DYL-07040085 DYL-08040085 DYL-09040085 DYL-10040085 DYL-12040085 DYL-04060085 DYL-05060085 DYL-06060085 DYL-07060085 DYL-08060085 DYL-09060085 DYL-10060085 DYL-12060085 DYL-04080085 DYL-05080085 DYL-06080085 DYL-07080085 DYL-08080085 DYL-09080085 DYL-10080085 DYL-12080085 DYL-04100085 DYL-05100085 DYL-06100085 DYL-07100085 DYL-08100085 DYL-05120085 DYL-06120085 DYL-07120085 DYL-05150085 DYL-06150085 DYL-07150085 DYL-05180085 DYL-06180085 DYL-07180085 DYL-05200085 DYL-06200085 DYL-07200085 DYL-04020135 DYL-05020135 DYL-06020135 DYL-07020135 DYL-08020135 DYL-04030135 DYL-05030135 DYL-06030135 DYL-07030135 DYL-08030135 DYL-04040135 DYL-05040135 DYL-06040135 DYL-07040135 DYL-08040135 DYL-04060135 DYL-05060135 DYL-06060135 DYL-07060135 DYL-08060135 DYL-04080135 DYL-05080135 DYL-06080135 DYL-07080135 DYL-08080135 DYL-04100135 DYL-05100135 DYL-06100135 DYL-07100135 DYL-08100135 DYL-05120135 DYL-06120135 DYL-07120135 DYL-05150135 DYL-06150135 DYL-07150135 DYL-05180135 DYL-06180135 DYL-07180135 DYL-05200135 DYL-06200135 DYL-07200135 Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Hệ thống stent động mạch ngoại vi (chi, chậu, dưới đòn) tự giãn nở DYLANO được chỉ định điều trị cho bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đặt stent với đường kính mạch tham chiếu từ 3,0 mm tới 11,0 mm và chỉ định để mở rộng lòng động mạch ngoại vi và duy trì độ rộng của mạch máu. Đường kính danh định của stent được chọn nên lớn hơn đường kính mạch tham chiếu từ 0,5 mm đến 1,5 mm để tối ưu hóa hỗ trợ động mạch. Tổn thương cần điều trị nên ngắn hơn chiều dài danh định của stent tại đường kính mạch tham chiếu 3,0 mm tới 11,0 mm 8 mục 2 TTBYT Loại D