STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng van nhân tạo cơ học và bộ trợ cụ đo van đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, INC. Vòng van tim nhân tạo cơ học được chỉ định để tái cấu trúc hoặc tái tạo các van hai lá và van ba lá bị bệnh. Tái tạo vòng van và sửa chữa thích hợp có thể khắc phục sự hẹp và hở van kết hợp. QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D