STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít tự khoan Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Vít tự khoan là một phần của quy trình cấy ghép, dùng để cố định vị trí cây banh, tách rộng hai đốt sống liền kề nhau, tạo khoảng trống ở giữa để phẫu thuật viên đặt đĩa đệm hoặc nẹp. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B