STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Ideal Healthcare SDN. BHD Đặt nội khí quản thông khí cho bệnh nhân cấp cứu hoặc phẫu thuật Quy tắc 5. Mục 4. Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể (trừ những xâm nhập bằng phẫu thuật) được dùng để kết nối với một thiết bị y tế chủ động thuộc loại B hoặc cao hơn được xếp vào loại B TTBYT Loại B
2 Ống thông tiểu (Sonde Foley) phủ Silicon các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Ideal Healthcare SDN. BHD Dẫn lưu nước tiểu ra túi đựng nước tiểu Quy tắc 5. Mục 2. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật, chỉ kết nối với trang thiết bị y tế loại A thuộc loại B nếu các trang thiết bị y tế này được sử dụng trong thời gian ngắn TTBYT Loại B