STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây thông nội khí quản có bóng và không bóng Endotracheal Tube ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCT CO.,LTD- TRUNG QUỐC ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCT CO.,LTD- TRUNG QUỐC Để khai thông đường hô hấp trong các trường hợp tắc nghẽn khí phế quản do các dị vật, đàm, nước, thức ăn,... Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Bộ mask xông khí dung Nebulizer Mask Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Để xông thuốc giúp cho các bệnh nhân bị bệnh hen, hô hấp, khó thở loại bỏ các chất đàm nhớt giúp cho bệnh nhân dễ thở hơn Quy tắc 2 TTBYT Loại B
3 Bộ mask thở oxy có túi Oxygen mask Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Để dự trữ oxy, giúp cho các bệnh nhân giải quyết được vấn đề giảm oxy trong máu Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Dây oxy 2 nhánh Nasal oxygen cannula Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Để truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng nồng độ oxy trong đường thở giúp cải thiện tình trạng giảm oxy trong máu và giảm PaO2 Quy tắc 2 TTBYT Loại B
5 Khóa ba ngã Three-way stopcock, lenght size 25 – 100 cm Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Để truyền dịch được dễ dàng từ nhiều vị trí khác nhau và có thể kiểm soát chúng được dễ dàng hơn Quy tắc 2 TTBYT Loại B
6 Ống thông tiểu Foley catheter Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd. Dùng trong y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại B