STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tiền xử lý mẫu (Thiết bị bộc lộ kháng nguyên) Kèm phụ kiện đồng bộ PT Link/ PT200 Dako Denmark A/S, Denmark Agilent Technologies Singapore (Sales) Pte. Ltd., Singapore - Dùng để khử paraffin và bộc lộ kháng nguyên trên mẫu mô được cố định formalin và đúc paraffin. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5, mục 2 TTBYT Loại A