STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật TAPT Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh - Sản phẩm được sử dụng trong các ca phẫu thuật, thủ thuật y khoa, thăm khám bệnh, phòng dịch. Quy tắc 4 TTBYT Loại A