STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm hàm giả ACRON P 500g #8 LIVE PINK ACRON L 250g GC Dental Products Corporation GC Corporation – Nhật Dùng trong labo nha khoa làm mô nướu giả 4 TTBYT Loại A
2 Vật liệu làm hàm giả ACRON P 500g #8 LIVE PINK ACRON L 250g GC America Inc., U.S.A GC Corporation – Nhật Dùng trong labo nha khoa làm mô nướu giả 4 TTBYT Loại A