STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút gắn trên răng, mắc cài hoặc khâu dùng trợ lực kéo để di răng Horizontal Lingual Sheaths Theo phụ lục Ormco Corporation - Mỹ Kết hợp với mắc cài hoặc khâu chỉnh răng để di răng hoặc dán trực tiếp lên răng kết hợp với dây cung chỉnh răng để di răng 8 mục 1 TTBYT Loại B