STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thấu kính F8 150 T70 GP150 SHM75 HT150 S65 HT150 T70 SL155 S2G S70 HL150 70 HOYA – Thái Lan HOYA – Singapore Làm kính đeo mắt Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Phôi thấu kính SSL155 S2G 75 HOYA – Thái Lan HOYA – Singapore Làm kính đeo mắt Quy tắc 4 TTBYT Loại A