STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TÚI ĐO MÁU SAU SINH 120202 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Dùng để đo lượng máu của sản phụ thoát ra sau khi sinh nhằm đưa ra biện pháp điều trị kịp thời nếu có nguy cơ xảy ra. Quy tắc 4- Trang thiết bị không xâm nhập TTBYT Loại A