STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị làm mềm mặt nạ Theo phụ lục Theo phụ lục Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China Làm mềm mặt nạ để tạo hình dạng và cố định bệnh nhân xạ trị Quy tắc 12 TTBYT Loại A