STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm bù mô R5-1636B1, R5-1636B2, R5-1636B3, R5-1636B4. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China - Dùng để giảm suất liều chiếu xạ ngoài da bệnh nhân. Quy tắc 4 TTBYT Loại A