STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng bóng bóp giúp thở Van an toàn ( phụ tùng bộ bóp bóng giúp thở), mã: 16-0001 Vadi Medical Technology Co., Ltd. Vadi Medical Technology Co., Ltd. Giúp thở 2 mục 1 TTBYT Loại B